logo

18 Aralık 2016

Turgutlu’da Yeraltı Kaynakları-Madencilik

Turgutlu’da  Yeraltı  Kaynakları-Madencilik

1. Nikel Madeni: Turgutlu-Çaldağ lateritik Nikel yatağı ülkemizin önemli nikel cevherleşmesidir. Yatakta % 1.37 Ni tenörlü 50 milyon ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv vardır. Yatağın metal nikel içeriği ise 685 bin tondur. Tenör : % 1.21 Ni ve % 0.048 Co lateritik nikel yatağı Rezerv : 39.400 ton görünür+muhtemel rezerv.

1960–1976 yılları arasında potansiyel bir maden yatağı olması ve ülkemizde demir cevherine olan talebin giderek artması nedeni ile konusunda uzmanlaşmış birçok çalışmacı Çaldağ yöresindeki demir yataklarında çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalarda yataklanmanın oluşum şartları irdelenerek zuhurların lateritik şartlarda oluşmuş oldukları konusunda fikir birliğine varmışlardır. Lateritik yatakların demir ile birlikte nikel ve kobalt yataklanmaları da oluşturacağı düşüncesi ile 1977–1983 yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü Çaldağ bölgesinde nikel-kobalt etüt ve arama projesi uygulamıştır. Bu uygulama sonucunda Çaldağ bölgesinde demir ile birlikte nikel yataklanmasının da varlığı ortaya çıkarılmıştır.

Türkiye’nin bilinen nikel rezervleri toplamı 40 milyon tondur. Bu rezervin 39,5 milyon tonu Turgutlu-Çaldağ yatağındadır. Ülkemizin 1500–2000 ton/yıl düzeyinde olan nikel ihtiyacı nikel ürünleri ithalatı yoluyla karşılanmaktadır. Bu durum ilçemizde bulunan bu madenin önemini ortaya koymaktadır.

2.Demir:

Çaldağı yöresindeki Aysekizi Tepesi ile Kurt Kayası civarından bulunduğu bilinmektedir. M.T. A. Enstitüsünde yapılan etütler sonucunda bu bölgede 500.000 ton civarında işletilebilir durumda cevher rezervi bulunduğu anlaşılmıştır.

3.Mermer:

Mermer yataklarımız ilçemizin Kuzey Doğusunda Urganlı Ilıcaları, Derici ve Cambazlı Köyleri civarında bulunmaktadır.

4.Toprak sanayii hammadde killeri:

İlçemizde kurulmuş bulunan Toprak Sanayii hammadde ihtiyaçları 1981 yılına kadar Çakalazmağı Mevkiinden karşılanmaktaydı.

Buranın tarıma elverişli olması sebebi ile İmar İskân Bakanlığı Manisa Bölgesi Toprak Su Gediz Planlama Müdürlüğü Kurumu müdahale etmiş ve 1981 yılından itibaren de Toprak Sanayii Hammaddesini yapılan etüt ve aramalar sonucunda ilçemizin 2–3 km güneyinde bulunan tarım dışı alanlardan karşılamaya başlamıştır.

Tuğla-kiremit hammaddesi aramalarına yönelik çalışmalarda Turgutlu ilçesindeki sahalarda orta-iyi kalitede 242.862.000 ton görünür+muhtemel kil rezervi saptanmıştır.

5.Termal kaplıcalar:

İlçemizin 13 km Kuzey doğusunda Urganlı’da bulunmaktadır. Termal kaplıcalardan yılda on beş bine yakın kişi faydalanmakta, aynı zamanda termal kaynak çevresinde seracılık da yapılmaktadır.

Manisa’ya 54 km, Turgutlu’ya 17 km uzaklıkta bulunan tesislere, İzmir-Ankara karayolundan sapılan Urganlı yolu üzerinden ulaşılmaktadır. Turgutlu, Ahmetli ve Urganlı Belediyeleri ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın da ortak olduğu TURKAP A.Ş. tarafından işletilen, ikinci derecede önemli ve öncelikli kaplıca merkezlerinden olan Urganlı Kaplıcaları’nın bikarbonatlı, sodyumlu ve karbondioksitli sularından banyo olarak romatizma, kırık-çıkık, kireçlenme, siyatik, egzama, hemoroid, cilt ve kadın hastalıkları, içmece olarak da mide, böbrek ve barsak hastalıklarında yararlanılmaktadır. Çeşitli kaynaklardan yüzeye ulaşan suların ph değeri 6.3-6.7, sıcaklıkları ise 50-78 º C arasında değişmektedir. 

Urganlı Kaplıcasında lüks tip, A, B ve C tipi ve 2. sınıf odalar mevcuttur. Lüks tipler suit şeklinde 6 oda ve 18 yatak kapasitelidir.

Adres   : Urganlı Kaplıcaları TURGUTLU /MANİSA

Tel .     : 0 236 313 70 17 / 313 70 18

Fax      :0 256 657 18 68

Web    : www.turkap.com

e-mail:info@turkap.com

 

28 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+4 = ?

*