logo

Turgutlu’da Akarsular

Turgutlu’da Akarsular

İlçemizde kuzeyde Gediz Nehri, güneyde Irlamaz Çayı, batıda Nif Çayı ve doğuda Karacalı Çayı bulunmaktadır. Ayrıca Ahmetli Deresi, Akçapınar Deresi, Karacalı Deresi ve Irlamaz Deresi gibi küçük çaylar bulunmaktadır.

Gediz Nehri ilçemizi doğudan batıya doğru katetmektedir. Gediz’in kollarından Irlamaz ve Nif çaylari ile  bir zamanlar ilçe merkezinden geçen ama şimdi yok olan ve üzeri kapatılarak kanalizasyona dönüştürülen Leylek Çayı birbirine paralel bir şekilde Turgutlu’dan geçerek Gediz’e kavuşur.

Irlamaz Çayı, Ege Bölgesinde Küçük Menderes Havsazı ile Gediz Havzasını ayıran Bozdağ’lardan doğar, birçok yan dere ile Tekke Dere ve Karakuzu Dereleri gibi ana kolların birleşiminden sonra meydana gelen bir çaydır. Irlamaz Çayı tüm bu derelerden gelen suları bünye­sine aldıktan sonra Turgutlu ilçesi yerleşim alanı için­den geçerek Nif Çayı’na dökülmektedir.

Gediz nehri yok oluyor!

Gediz Ege Bölgesinin Büyük Menderes Nehrinden sonra ikinci büyük akarsuyudur. Gediz Nehrinin su toplama havzası yaklaşık 17500 km² kadardır. Nehrin kaynağını aldığı İç Batı Anadolu’da yer alan Murat Dağından Ege Denizine kadar uzunluğu 350 km. kadardır. Antikçağda adı Hermos olan Gediz Nehri, Murat Dağının batı ve kuzey yamaçlarından inen suların birleşmesiyle oluşur. Uşak, Manisa ve İzmir’den geçerek İzmir’in kuzeyinde bulunan Menemen ilçesinin Maltepe Köyü’nden denize ulaşmaktadır. Foça yakınlarında denize dökülür. Akarsu 1886 yılına kadar İzmir yakınlarında denize dökülürken deltasının hızla genişlemesi ve körfezin dolma tehlikesine karşı şimdiki yerine taşınmıştır

Gediz Nehri’nin aktığı bu bölgelerde 521 bin hektarlık tarıma elverişli arazi bulunmaktadır. Bu havzanın 5,2 bin kilometrekarelik bölümünde tarım yapılmaktadır. Mevcut tarım arazisinin 386 bin kilometrekaresi sulama suyu ihtiyacını Gediz’den karşılamaktadır. Gediz Havzasında 25 bin çiftçi geçimini tarımsal faaliyetlerle sağlamaktadır.

Gediz’in denize döküldüğü bölgedeki uluslararası sulak alan kapsamında bulunan Kuşcenneti ve tuzla kirlilikten büyük oranda etkilenmektedir. Bu denli büyük ölçüde ekonomik ve sosyal etkileri olan Gediz Nehri, geçtiği Gediz, Uşak, Turgutlu, Kemalpaşa, Salihli ve Manisa’daki evsel ve sanayi atıklarıyla kirlenmektedir. Gediz’e 350 kilometrelik akışı boyunca, önce, Uşak’ta bulunan organize sanayi bölgesinin iplik boyama, tekstil ve seramik sanayi atıklarını taşıyan Beylerhanı Deresi ve İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki 106 sanayi kuruluşunun atığını taşıyan Nif Çayının etkisiyle kirlenmektedir.

Manisa’daki 55 deri fabrikasının atıkları ile kanalizasyon suları Gediz’e ulaşırken Salihli’de tabakhanelerin ve belediyenin boşalttığı atıklar, Alaşehir Çayı yoluyla Gediz’e zehir taşımaktadır. Özellikle kent ve sanayi işletmelerine ait atıklar, yanlış tarımsal ilaçlama, doğal kaynaklardan gelen kirlenmenin etkisiyle yok olma tehlikesi altında bulunmaktadır. Meydana gelen kirliliğin düzeyi zaman zaman tarımsal alanlarda kullanılmasının bile tehlike doğurabileceği noktalara ulaşmaktadır.

Bunun sonucu olarak zehirle sulanan topraklardan elde edilen ürünler bu ürünlerle beslenenlerin ciddi tehlikeler altına girmesine neden olacak düzeye ulaşmaktadır. Nehir suyu ile beslenen ve çevresinde otlayan hayvanlarda görülen kelebek hastalığı ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Bunların yanında İzmir Körfezindeki doğal yaşam açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Gediz Nehri yapılan ölçümlerde körfeze 1839 kilogram nikel, 379 kilogram bakır,700 kilogram çinko, 22 bin 390 ton kirletici kimyasal madde akıttığı belirlenmiştir Bunun ilk belirtileri olarak toplu balık ölümleri meydana gelmeye başlamıştır.

Gediz’in yok olmasını engellemek amacıyla İzmir, Manisa ve Uşak valileri ile belediye başkanlarının aldığı kararlar gereği Gediz ve kollarını kirletmenin suç sayılması ve kirletenlere Türk Ceza Kanunu’nun 526. maddesi gereğince gerekli para ve hapis cezasının uygulanması kararlaştırıldı. Ancak alınan bu kararlar uygulanamadı.

Bölgeye hayat veren Gediz Nehri’ne karşı gösterilen bu vurdumduymazlık, çok ağır çevresel sorunlara yol açarak bizlerden intikam almadan gerekli önlemlerin alınmasının zamanı geçmek üzere.

114 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+5 = ?

*

BENZER HABERLER

Coğrafi Yapı
Turgutlu Haritaları

Turgutlu Haritaları

Coğrafi Yapı
Turgutlu Jeolojik Yapı

Turgutlu Jeolojik Yapı

Coğrafi Yapı
Turgutlu’da İklim

Turgutlu’da İklim